Boek (smile) - 4 Raai raaiSKU: 1330
Boek 4 (Die Raai-Raai Reis) : Diftonge – ei, ai, aai en ooi Artikuleem – ou en ui Trippel aanvangs- en trippel slotkonsonante Elke boek in hierdie reeks bevat : Stories wat logies beplan is rondom opeenvolgende fonemiese patrone Begripsleesoefeninge wat as stimulant tot leesgenot dien. Woordbou-oefeninge wat klankpatrone vaslê...
Title

Books/Boeke

Boek 4 (Die Raai-Raai Reis) : Diftonge – ei, ai, aai en ooi Artikuleem – ou en ui Trippel aanvangs- en trippel slotkonsonante Elke boek in hierdie reeks bevat : Stories wat logies beplan is rondom opeenvolgende fonemiese patrone Begripsleesoefeninge wat as stimulant tot leesgenot dien. Woordbou-oefeninge wat klankpatrone vaslê en meehelp om sowel die mondelinge as die skriftelike woordeskat uit te brei. Taalaktiveringsprogramme om taalakkuraatheid en -ervaring uit te bou. Toegepaste perseptuele oefeninge wat die basiese agtergrond waarop leestegniek en stelwerk gebou word, vaslê.