Boek PracMaths Back to Basics - Gr. 2-3 AfrSKU: 17828

Soos die titel voorstel, fokus ons Graad 2&3“Back to Basics” boek op die basiese bewerkings, naamlik; optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling vaardighede. Die boeke dek diè onderwerpe in ‘n stapsgewyse manier met veelvuldige “spoedoefeninge” en “langer somme” vir die leerders om te oefen en bemeester. Die “metodes” wat in die...
Title

Books/Boeke

Soos die titel voorstel, fokus ons Graad 2&3“Back to Basics” boek op die basiese bewerkings, naamlik; optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling vaardighede. Die boeke dek diè onderwerpe in ‘n stapsgewyse manier met veelvuldige “spoedoefeninge” en “langer somme” vir die leerders om te oefen en bemeester. Die “metodes” wat in die boek gebruik word, word aanbeveel deur die outeurs, soos per CAPS riglyne. Daarenteen, as die leerders ander metode(s) geleer is, stel ons voor dat hulle volstaan met die metode(s) waarmee hulle gemaklik of vertroud is. Hierdie boeke is van groot waarde as ekstra oefening vir leerders wat “sukkel” en veral vir die leerders wat nie hul tafels ken nie! **Geen antwoordstelle is beskikbaar vir die “Back to Basics” reeks nie.