Boek (smile) - 3 Hasie DoekvoetSKU: 1320

Boek 3 (Hasie Doekvoet) : Monoftonge – ie, oe Diftonge – ou en ei Dubbel aanvangs- en dubbel slotkonsonante Elke boek in hierdie reeks bevat : Stories wat logies beplan is rondom opeenvolgende fonemiese patrone Begripsleesoefeninge wat as stimulant tot leesgenot dien. Woordbou-oefeninge wat klankpatrone vaslê en meehelp om sowel...
Title

Books/Boeke

Boek 3 (Hasie Doekvoet) : Monoftonge – ie, oe Diftonge – ou en ei Dubbel aanvangs- en dubbel slotkonsonante Elke boek in hierdie reeks bevat : Stories wat logies beplan is rondom opeenvolgende fonemiese patrone Begripsleesoefeninge wat as stimulant tot leesgenot dien. Woordbou-oefeninge wat klankpatrone vaslê en meehelp om sowel die mondelinge as die skriftelike woordeskat uit te brei. Taalaktiveringsprogramme om taalakkuraatheid en -ervaring uit te bou. Toegepaste perseptuele oefeninge wat die basiese agtergrond waarop leestegniek en stelwerk gebou word, vaslê.