Boek (smile) - 2 Spaak die MarsmanSKU: 1310

Boek 2 (Spaak die Marsman) : Lang vokale – aa, ee, oo, uu en y. Aanvangs dubbel konsonante. Elke boek in hierdie reeks bevat : Stories wat logies beplan is rondom opeenvolgende fonemiese patrone Begripsleesoefeninge wat as stimulant tot leesgenot dien. Woordbou-oefeninge wat klankpatrone vaslê en meehelp om sowel die...
Title

Books/Boeke

Boek 2 (Spaak die Marsman) : Lang vokale – aa, ee, oo, uu en y. Aanvangs dubbel konsonante. Elke boek in hierdie reeks bevat : Stories wat logies beplan is rondom opeenvolgende fonemiese patrone Begripsleesoefeninge wat as stimulant tot leesgenot dien. Woordbou-oefeninge wat klankpatrone vaslê en meehelp om sowel die mondelinge as die skriftelike woordeskat uit te brei. Taalaktiveringsprogramme om taalakkuraatheid en -ervaring uit te bou. Toegepaste perseptuele oefeninge wat die basiese agtergrond waarop leestegniek en stelwerk gebou word, vaslê.