Boek (Smile) - 1 Pret met MaljanSKU: 1300

Elke boek in hierdie reeks bevat : Stories wat logies beplan is rondom opeenvolgende fonemiese patrone Begripsleesoefeninge wat as stimulant tot leesgenot dien. Woordbou-oefeninge wat klankpatrone vaslê en meehelp om sowel die mondelinge as die skriftelike woordeskat uit te brei. Taalaktiveringsprogramme om taalakkuraatheid en -ervaring uit te bou. Toegepaste perseptuele...
Title

Books/Boeke

Elke boek in hierdie reeks bevat : Stories wat logies beplan is rondom opeenvolgende fonemiese patrone Begripsleesoefeninge wat as stimulant tot leesgenot dien. Woordbou-oefeninge wat klankpatrone vaslê en meehelp om sowel die mondelinge as die skriftelike woordeskat uit te brei. Taalaktiveringsprogramme om taalakkuraatheid en -ervaring uit te bou. Toegepaste perseptuele oefeninge wat die basiese agtergrond waarop leestegniek en stelwerk gebou word, vaslê. Boek 1 (Pret met Maljan) : Kort vokale – a, e, i, o, u en enkel konsonante